Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
NGUỒN VỐN VIỆN TRỢ AILEN
Số văn bảnNgày ban hànhTrích yếu 
839/UBDT-VP13522/08/2017V/v hướng dẫn triển khai thực hiện vốn viện trợ bổ sung của Chính phủ Ai Len năm tài khóa 2016
836/UBDT-VP13521/08/2017V/v Kéo dài thời gian thực hiện nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len cho các xã ĐBKK thuộc Chương trình 135 năm 2016
483/UBDT-VP13530/05/2017V/v kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len năm 2016 đối với tỉnh Quãng Ngãi
473/UBDT-VP13529/05/2017V/v sử dụng vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len năm tài khóa 2014 còn dư sau đầu tư cho công tác duy tu, bảo dưỡng
412/UBDT-VP13511/05/2017V/v kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len cho các xã ĐBKK thuộc CT135 năm 2016
392/UBDT-VP13505/05/2017V/v sử dụng kinh phí còn dư từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len cho các xã ĐBKK thuộc Chương trình 135
191/UBDT-VP13506/03/2017V/v triển khai công tác khảo sát, lập kế hoạch kiểm toán khoản viện trợ của Chính phủ Ai Len cho Chương trình 135
14/GM-UBDT01/03/2017Tham dự Hội thảo tăng cường công tác quản lý nguồn lực của Chính phủ Ai Len cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 và chia sẻ kinh nghiệm đối với các địa phương qua kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước kiểm toán nguồn vốn hỗ trợ của
840/UBDT-VP13514/08/2015V/v báo cáo kết quả thực hiện nguồn vốn tài trợ của Chính phủ Ai Len cho các xã thuộc Chương trình 135 năm 2013
390/UBDT-VP13525/04/2015V/v sử dụng kinh phí còn dư từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ailen cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc chương trình 135 năm 2011
01/TTr-UBDT06/02/2015Về việc phê duyệt phương án xử lý kinh phí còn dư từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 năm 2011
1404/UBDT-VP13525/12/2014V/v xử lý kinh phí còn dư thuộc Chương trình 135 tại các địa phương từ nguồn vốn 7,5 triệu Euro của Chính phủ Ai Len