Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
VĂN BẢN VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI
Số văn bảnNgày ban hànhTrích yếu 
1295/UBDT-VP13523/11/2017V/v tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành nội dung trọng tâm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao; điều kiện, tiêu chí xét, công nhận xã nông thôn kiểu mẫu
782/UBDT-VP13511/08/2017V/v Tham gia góp ý chủ trương xây dựng DA hỗ trợ thôn bản ấp của các xã khó khăn khu vực biên giới, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020
744/UBDT-VP13510/08/2017V/v Dự kiến Kế hoạch 2018 và giai đoạn 2018-2020
691/UBDT-VP13524/07/2017V/v Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 135 sáu tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.
414/QĐ-UBDT11/07/2017Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020
13/TTr-UBDT26/06/2017Về việc ủy quyền cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020
900/QĐ-TTg20/06/2017Phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020
01/2017/TT-UBDT10/05/2017Quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
330/QĐ-UBDT06/12/2012Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành" xác định thôn xã đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc miền núi giai đọan 2012-2015"
274/QĐ-UBDT16/09/2011Về việc công nhận 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển
61/QĐ-UBDT12/03/2009Về việc công nhận các xã, huyện là miền núi, vùng cao do điều chỉnh địa giới hành chính
05/2007/QĐ-UBDT06/09/2007V/v công nhận 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển
01/2007/QĐ-UBDT31/05/2007Về việc công nhân các xã, huyện là miền núi, vùng cao do điều chỉnh địa giới hành chính
301/2006/QĐ-UBDT27/11/2006Về việc công nhận 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển
172/2006/QĐ-UBDT07/07/2006Về việc công nhận các xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao
12