Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
VĂN BẢN
Số văn bản 411/UBDT-VP135
Ngày ban hành 25/04/2019
Ngày hiệu lực 25/04/2019
Người ký Nông Quốc Tuấn
Trích yếu V/v Báo cáo đánh giá sơ kết thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2015-2020 và đề xuất khung nội dung CT135 giai đoạn 2021-2025
Loại văn bản Công văn
Cơ quan ban hành Uỷ ban Dân tộc
File nội dung