Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
VĂN BẢN
Số văn bản 77/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 26/02/2019
Ngày hiệu lực 26/02/2019
Người ký Y Thông
Trích yếu Quyết định Phê duyệt Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 của Văn phòng Điều phối Chương trình 135
Loại văn bản Công văn
Cơ quan ban hành Uỷ ban Dân tộc
File nội dung