Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
VĂN BẢN
Số văn bản 126/UBDT-VP135
Ngày ban hành 21/02/2019
Ngày hiệu lực 21/02/2019
Người ký Y Thông
Trích yếu V/v thực hiện Nội dung số 06 “Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn” thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019
Loại văn bản Công văn
Cơ quan ban hành Uỷ ban Dân tộc
File nội dung