Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
VĂN BẢN
Số văn bản 75/UBDT-VP135
Ngày ban hành 18/01/2019
Ngày hiệu lực 18/01/2019
Người ký Đỗ Văn Chiến
Trích yếu V/v báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2012-2018
Loại văn bản Công văn
Cơ quan ban hành Uỷ ban Dân tộc
File nội dung