Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
VĂN BẢN
Số văn bản 119/GM-UBDT
Ngày ban hành 30/11/2018
Ngày hiệu lực 30/11/2018
Người ký Võ Văn Bảy
Trích yếu Giấy mời tham dự tập huấn và chia sẻ kinh nghiệm xã làm chủ đầu tư và duy tu bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135
Loại văn bản Công văn
Cơ quan ban hành Uỷ ban Dân tộc
File nội dung