Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
VĂN BẢN
Số văn bản 1523/UBDT-VP135
Ngày ban hành 14/12/2018
Ngày hiệu lực 14/12/2018
Người ký Võ Văn Bảy
Trích yếu về việc báo cáo việc thực hiện CS,PL về thực hiện CTMTQGGN bền vững trên địa bàn vùng DTTSMN giai đoạn 2012-2018
Loại văn bản Công văn
Cơ quan ban hành Uỷ ban Dân tộc
File nội dung