Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
VĂN BẢN
Số văn bản 1543/UBDT-VP135
Ngày ban hành 19/12/2018
Ngày hiệu lực 19/12/2018
Người ký Y Thông
Trích yếu V/v Tham gia góp ý dự thảo kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
Loại văn bản Công văn
Cơ quan ban hành Uỷ ban Dân tộc
File nội dung