Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
VĂN BẢN
Số văn bản 19/TTR-UBDT
Ngày ban hành 10/10/2018
Ngày hiệu lực 10/10/2018
Người ký Đỗ Văn Chiến
Trích yếu Về việc phê duyệt xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020
Loại văn bản Công văn
Cơ quan ban hành Uỷ ban Dân tộc
File nội dung