Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
VĂN BẢN
Số văn bản 984/UBDT-VP135
Ngày ban hành 24/08/2018
Ngày hiệu lực 24/08/2018
Người ký Lê Sơn Hải
Trích yếu V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung TT số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính
Loại văn bản Công văn
Cơ quan ban hành Uỷ ban Dân tộc
File nội dung