Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
VĂN BẢN
Số văn bản 668/UBDT-VP135
Ngày ban hành 22/06/2018
Ngày hiệu lực 22/06/2018
Người ký Đỗ Văn Chiến
Trích yếu V/v Xử lý kinh phí còn dư tại các địa phương từ nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len cho các xã ĐBKK thuộc Chương trình 135.
Loại văn bản Công văn
Cơ quan ban hành Uỷ ban Dân tộc
File nội dung