Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
VĂN BẢN
Số văn bản 345/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 19/06/2018
Ngày hiệu lực 19/06/2018
Người ký Đỗ Văn Chiến
Trích yếu Ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng Điều phối Chương trình 135
Loại văn bản Công văn
Cơ quan ban hành Uỷ ban Dân tộc
File nội dung