Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
VĂN BẢN
Số văn bản 632/UBDT-VP135
Ngày ban hành 15/06/2018
Ngày hiệu lực 15/06/2018
Người ký Đỗ Văn Chiến
Trích yếu V/v ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình “Hỗ trợ thực hiện hai Chương trình MTQG xây dựng NTM và GNBV giai đoạn 2016-2020” vay vốn WB.
Loại văn bản Công văn
Cơ quan ban hành Uỷ ban Dân tộc
File nội dung