Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
VĂN BẢN
Số văn bản 610/UBDT-VP135
Ngày ban hành 07/06/2018
Ngày hiệu lực 07/06/2018
Người ký Võ Văn Bảy
Trích yếu Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018
Loại văn bản Công văn
Cơ quan ban hành Uỷ ban Dân tộc
File nội dung