Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
VĂN BẢN
Số văn bản 567/UBDT-VP135
Ngày ban hành 29/05/2018
Ngày hiệu lực 29/05/2018
Người ký Phan Văn Hùng
Trích yếu V/v bố trí kinh phí triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018
Loại văn bản Công văn
Cơ quan ban hành Uỷ ban Dân tộc
File nội dung