Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
VĂN BẢN
Số văn bản 552/UBDT-VP135
Ngày ban hành 28/05/2018
Ngày hiệu lực 28/05/2018
Người ký Phan Văn Hùng
Trích yếu V/v Đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Thông tư số 43/2017/TT-BTC về CTMTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
Loại văn bản Công văn
Cơ quan ban hành Uỷ ban Dân tộc
File nội dung