Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
VĂN BẢN
Số văn bản 509/UBDT-VP135
Ngày ban hành 18/05/2018
Ngày hiệu lực 18/05/2018
Người ký Võ Văn Bảy
Trích yếu V/v phối hợp tổ chức Hội thảo cấp huyện về Chương trình 135 (tỉnh Lào Cai)
Loại văn bản Công văn
Cơ quan ban hành Uỷ ban Dân tộc
File nội dung