Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
VĂN BẢN
Số văn bản 32/GM-UBDT
Ngày ban hành 16/05/2018
Ngày hiệu lực 16/05/2018
Người ký Võ Văn Bảy
Trích yếu Dự Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Chương trình 135 khu vực miền núi phía Bắc năm 2018
Loại văn bản Công văn
Cơ quan ban hành Uỷ ban Dân tộc
File nội dung