Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
VĂN BẢN
Số văn bản 503/UBDT-VP135
Ngày ban hành 16/05/2018
Ngày hiệu lực 16/05/2018
Người ký Võ Văn Bảy
Trích yếu V/v chuẩn bị tham luận tại Hội thảo.
Loại văn bản Công văn
Cơ quan ban hành
File nội dung