Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
VĂN BẢN
Số văn bản 29/GM-UBDT
Ngày ban hành 10/05/2018
Ngày hiệu lực 10/05/2018
Người ký Lò Quang Tú
Trích yếu Giấy mời tham dự và Công văn gửi bài tham luận Hội thảo tăng cường công tác quản lý nguồn lực của Chính phủ Ai Len cho Chương trình 135
Loại văn bản Công văn
Cơ quan ban hành Uỷ ban Dân tộc
File nội dung