Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
VĂN BẢN
Số văn bản 466/UBDT-VP135
Ngày ban hành 10/05/2018
Ngày hiệu lực 10/05/2018
Người ký Lò Quang Tú
Trích yếu V/v chuẩn bị tham luận và cử đại diện trình bày tại Hội thảo
Loại văn bản Công văn
Cơ quan ban hành Uỷ ban Dân tộc
File nội dung