Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
VĂN BẢN
Số văn bản 1295/UBDT-VP135
Ngày ban hành 23/11/2017
Ngày hiệu lực 23/11/2017
Người ký Hà Hùng
Trích yếu V/v tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành nội dung trọng tâm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao; điều kiện, tiêu chí xét, công nhận xã nông thôn kiểu mẫu
Loại văn bản Công văn
Cơ quan ban hành Uỷ ban Dân tộc
File nội dung