Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
VĂN BẢN
Số văn bản 839/UBDT-VP135
Ngày ban hành 22/08/2017
Ngày hiệu lực 22/08/2017
Người ký Đinh Quế Hải
Trích yếu V/v hướng dẫn triển khai thực hiện vốn viện trợ bổ sung của Chính phủ Ai Len năm tài khóa 2016
Loại văn bản Công văn
Cơ quan ban hành Uỷ ban Dân tộc
File nội dung