Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
VĂN BẢN
Số văn bản 483/UBDT-VP135
Ngày ban hành 30/05/2017
Ngày hiệu lực 30/05/2017
Người ký Đinh Quế Hải
Trích yếu V/v kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len năm 2016 đối với tỉnh Quãng Ngãi
Loại văn bản Công văn
Cơ quan ban hành Uỷ ban Dân tộc
File nội dung