Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
VĂN BẢN
Số văn bản 473/UBDT-VP135
Ngày ban hành 29/05/2017
Ngày hiệu lực 29/05/2017
Người ký Đinh Quế Hải
Trích yếu V/v sử dụng vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len năm tài khóa 2014 còn dư sau đầu tư cho công tác duy tu, bảo dưỡng
Loại văn bản Công văn
Cơ quan ban hành Uỷ ban Dân tộc
File nội dung