Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
VĂN BẢN
Số văn bản 782/UBDT-VP135
Ngày ban hành 11/08/2017
Ngày hiệu lực 11/08/2017
Người ký Đinh Quế Hải
Trích yếu V/v Tham gia góp ý chủ trương xây dựng DA hỗ trợ thôn bản ấp của các xã khó khăn khu vực biên giới, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020
Loại văn bản Công văn
Cơ quan ban hành
File nội dung