Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
VĂN BẢN
Số văn bản 691/UBDT-VP135
Ngày ban hành 24/07/2017
Ngày hiệu lực 24/07/2017
Người ký Võ Văn Bảy
Trích yếu V/v Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 135 sáu tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.
Loại văn bản Báo cáo
Cơ quan ban hành Uỷ ban Dân tộc
File nội dung