Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
VĂN BẢN
Số văn bản 13/TTr-UBDT
Ngày ban hành 26/06/2017
Ngày hiệu lực 26/06/2017
Người ký Đỗ Văn Chiến
Trích yếu Về việc ủy quyền cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020
Loại văn bản Tờ trình
Cơ quan ban hành Uỷ ban Dân tộc
File nội dung