Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
VĂN BẢN
Số văn bản 900/QĐ-TTg
Ngày ban hành 20/06/2017
Ngày hiệu lực 20/06/2017
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
File nội dung