Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
VĂN BẢN
Số văn bản 01/2017/TT-UBDT
Ngày ban hành 10/05/2017
Ngày hiệu lực 10/05/2017
Người ký Đỗ Văn Chiến
Trích yếu Quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Uỷ ban Dân tộc
File nội dung