Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
VĂN BẢN
Số văn bản 412/UBDT-VP135
Ngày ban hành 11/05/2017
Ngày hiệu lực 11/05/2017
Người ký Đinh Quế Hải
Trích yếu V/v kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len cho các xã ĐBKK thuộc CT135 năm 2016
Loại văn bản Công văn
Cơ quan ban hành Uỷ ban Dân tộc
File nội dung