Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
VĂN BẢN
Số văn bản 392/UBDT-VP135
Ngày ban hành 05/05/2017
Ngày hiệu lực 05/05/2017
Người ký Đỗ Văn Chiến
Trích yếu V/v sử dụng kinh phí còn dư từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len cho các xã ĐBKK thuộc Chương trình 135
Loại văn bản Công văn
Cơ quan ban hành Uỷ ban Dân tộc
File nội dung