Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
VĂN BẢN
Số văn bản 191/UBDT-VP135
Ngày ban hành 06/03/2017
Ngày hiệu lực 06/03/2017
Người ký Đỗ Văn Chiến
Trích yếu V/v triển khai công tác khảo sát, lập kế hoạch kiểm toán khoản viện trợ của Chính phủ Ai Len cho Chương trình 135
Loại văn bản Công văn
Cơ quan ban hành Uỷ ban Dân tộc
File nội dung