Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
VĂN BẢN
Số văn bản 14/GM-UBDT
Ngày ban hành 01/03/2017
Ngày hiệu lực 01/03/2017
Người ký Bùi Văn Lịch
Trích yếu Tham dự Hội thảo tăng cường công tác quản lý nguồn lực của Chính phủ Ai Len cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 và chia sẻ kinh nghiệm đối với các địa phương qua kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước kiểm toán nguồn vốn hỗ trợ của
Loại văn bản Công văn
Cơ quan ban hành Uỷ ban Dân tộc
File nội dung