Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
VĂN BẢN
Số văn bản 601/QĐ- UBDT
Ngày ban hành 29/10/2015
Ngày hiệu lực 29/10/2015
Người ký Giàng Seo Phử
Trích yếu Quyết định công nhận bổ sung, điều chỉnh thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi.
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Uỷ ban Dân tộc
File nội dung