Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
VĂN BẢN
Số văn bản 840/UBDT-VP135
Ngày ban hành 14/08/2015
Ngày hiệu lực 14/08/2015
Người ký Sơn Phước Hoan
Trích yếu V/v báo cáo kết quả thực hiện nguồn vốn tài trợ của Chính phủ Ai Len cho các xã thuộc Chương trình 135 năm 2013
Loại văn bản Công văn
Cơ quan ban hành Uỷ ban Dân tộc
File nội dung