Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
VĂN BẢN
Số văn bản 390/UBDT-VP135
Ngày ban hành 25/04/2015
Ngày hiệu lực 25/04/2015
Người ký Sơn Phước Hoan
Trích yếu V/v sử dụng kinh phí còn dư từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ailen cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc chương trình 135 năm 2011
Loại văn bản Thông báo
Cơ quan ban hành Uỷ ban Dân tộc
File nội dung