Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
VĂN BẢN
Số văn bản 01/2012/TT-UBDT
Ngày ban hành 24/10/2012
Ngày hiệu lực 24/10/2012
Người ký Giàng Seo Phử
Trích yếu Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Uỷ ban Dân tộc
File nội dung