Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
VĂN BẢN
Số văn bản 30/2012/QĐ-TTg
Ngày ban hành 18/07/2012
Ngày hiệu lực 18/07/2012
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
File nội dung