Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
VĂN BẢN
Số văn bản 301/2006/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 27/11/2006
Ngày hiệu lực 27/11/2006
Người ký Ksor Phước
Trích yếu Về việc công nhận 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển
Loại văn bản Quy định
Cơ quan ban hành Uỷ ban Dân tộc
File nội dung