Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
VĂN BẢN
Số văn bản 172/2006/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 07/07/2006
Ngày hiệu lực 07/07/2006
Người ký Ksor Phước
Trích yếu Về việc công nhận các xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Uỷ ban Dân tộc
File nội dung