Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
VĂN BẢN
Số văn bản 05/2007/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 06/09/2007
Ngày hiệu lực 06/09/2007
Người ký Giàng Seo Phử
Trích yếu V/v công nhận 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Uỷ ban Dân tộc
File nội dung