Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
VĂN BẢN
Số văn bản 01/2007/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 31/05/2007
Ngày hiệu lực 31/05/2007
Người ký Ksor Phước
Trích yếu Về việc công nhân các xã, huyện là miền núi, vùng cao do điều chỉnh địa giới hành chính
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Uỷ ban Dân tộc
File nội dung