Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
VĂN BẢN
Số văn bản 01/TTr-UBDT
Ngày ban hành 06/02/2015
Ngày hiệu lực 06/02/2015
Người ký Sơn Phước Hoan
Trích yếu Về việc phê duyệt phương án xử lý kinh phí còn dư từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 năm 2011
Loại văn bản Tờ trình
Cơ quan ban hành Uỷ ban Dân tộc
File nội dung