Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
VĂN BẢN
Số văn bản 1404/UBDT-VP135
Ngày ban hành 25/12/2014
Ngày hiệu lực 25/12/2014
Người ký Sơn Phước Hoan
Trích yếu V/v xử lý kinh phí còn dư thuộc Chương trình 135 tại các địa phương từ nguồn vốn 7,5 triệu Euro của Chính phủ Ai Len
Loại văn bản Công văn
Cơ quan ban hành Uỷ ban Dân tộc
File nội dung