Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
VĂN BẢN
Số văn bản 68/UBQD
Ngày ban hành 09/08/1997
Ngày hiệu lực 09/08/1997
Người ký Hoàng Đức Nghi
Trích yếu Về việc công nhận các xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Uỷ ban Dân tộc và Miền núi
File nội dung