Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
VĂN BẢN
Số văn bản 1097/UBDT-VP135
Ngày ban hành 19/09/2018
Ngày hiệu lực 19/09/2018
Người ký Lê Sơn Hải
Trích yếu V/v Bổ sung, góp ý dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP 6 tháng đầu năm 2018
Loại văn bản Công văn
Cơ quan ban hành Uỷ ban Dân tộc
File nội dung