Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
VĂN BẢN
Số văn bản 543/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 07/09/2018
Ngày hiệu lực 07/09/2018
Người ký Lê Sơn Hải
Trích yếu Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu của 10 dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình 135 thực hiện năm 2018 tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ và huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
Loại văn bản Công văn
Cơ quan ban hành Uỷ ban Dân tộc
File nội dung