Bạn đang xem cây địa bàn thuộc CT135 ,
click vào các dấu '+', '-' để mở rộng/thu gọn các nút, click vào nút để xem thông tin địa bàn.
VĂN BẢN
Số văn bản 1001/UBDT-VP135
Ngày ban hành 29/08/2018
Ngày hiệu lực 29/08/2018
Người ký Võ Văn Bảy
Trích yếu V/v kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án từ nguồn vốn tài trợ của Chính phủ Ai Len cho các xã đặc biệt khó khăn tại tỉnh Trà Vinh
Loại văn bản Công văn
Cơ quan ban hành Uỷ ban Dân tộc
File nội dung